Disleksi; bireyin yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim ile ilişkili okuma, yazılı anlatım ve matematik düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe (dürtüsellik) ve dikkat sorunları ile kendini gösteren bir bozukluktur.

5-17 yaş arası bireylere uygulanan bir testtir.
Amacı: Öğrenme güçlüğü, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, disleksi, duygusal travma, planlama becerisi, hafıza vb. alanlardan hangisinin problemin oluşumuna neden olduğunu tespit eder.

Oyun terapisi, seçili oyun malzemeleri aracılığıyla ve terapistin çocukla kurduğu güvenli ilişki ortamında, çocuğun duygu-düşüncelerini aktarabildiği ve çözebildiği bir terapi sürecidir. Terapist, çocuğa herhangi bir tutumda bulunmayıp, çocuğun duygu ,düşünce ve davranışlarına koşulsuz kabul ve saygı duyarak dinamik bir ilişki kurar.