Hizmetlerimiz

Öfke Kontrolü

Öfke kontrolü öğrenimi

Öfke; sevgi, üzüntü, korku, acımak gibi en temel duygularımızdan biridir. Genel olarak insanın bilinçli yaşamadığı, kontrol etmekte zorlandığı bu duygu ile nasıl başa çıkılacağı, yaşandığı anda verilen kararlarla şekillenir. Kişinin karşısındakine ve kendisine kontrolsüz yaşanan ÖFKE ile vereceği zararlar çok farklı boyutlarda olabilir. Öfkenin kaynağında yaşayan ve yaşatanın hatalarından bahsetmek gerekir.

Anlam olarak, engellenme, incinme, haksızlık, tehdit altında hissetme karşısında gösterilen kızgınlık, saldırganlık ve hatta şiddet olan öfke, kontrol edilebildiğinde geliştirici olabilecek bir duygudur.

Aile Terapisi

Aile terapileri, aileyi bir bütün olarak ele almayı hedefler.

Aile terapisinde amaç doğrudan bireylerin ruhsal sorunlarının tedavisine yoğunlaşmak değil bireyler arasındaki ilişki, iletişim sorunlarını ele almaktır.Aile ilişkilerinin düzenlenmesi çoğu zaman aile bireylerinin ruhsal sağlığını da olumlu etkiler, çünkü aileler, üyeleri için genellikle en önemli destek kaynağı olduğu gibi en önemli stres kaynağı da olabilmektedirler.

Boşanma Süreci

Araştırmalara göre evliliklerin yarısı ilk yedi yıl içerisinde sona ermektedir.

Her aile ve çift boşanma kararı öncesinde, boşanma süresinde ve sonrasında belirli süreçlerden geçer. Ayrılık ya da boşanmayı izleyen aylarda ailenin yaşadığı değişikliler çok çeşitlidir. Bir yandan duygusal bir kargaşa, diğer yandan maddi sorunlar yaşanır. Bu gelişmeler ailenin yaşam tarzını da değiştirir.

Bireysel Psikoterapi

Aile terapileri, aileyi bir bütün olarak ele almayı hedefler.

Aile terapisinde amaç doğrudan bireylerin ruhsal sorunlarının tedavisine yoğunlaşmak değil bireyler arasındaki ilişki, iletişim sorunlarını ele almaktır.Aile ilişkilerinin düzenlenmesi çoğu zaman aile bireylerinin ruhsal sağlığını da olumlu etkiler, çünkü aileler, üyeleri için genellikle en önemli destek kaynağı olduğu gibi en önemli stres kaynağı da olabilmektedirler.

Pedagog ve Çocuk Ergen Terapisti

Uzmanımız tarafından pedagog ve çocuk ergen terapisi

Çocuk ve Ergenler onların gelişimlerini ve hayatlarını etkileyen duygusal ve davranışsal problemleri sıklıkla yaşarlar. Okul, aile ve sosyal ilişkilerini içeren hayatlarının bir çok alanında zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Aslında yetişkinlikte görülen depresif bozukluk , kaygı bozukluğu gibi bir çok hastalık çocukluk çağında da görülebilmektedir. Çocuk ve Ergen psikoterapilerinde bu açılardan destek sağlamak amaçlanmaktadır.

Diğer hizmetlerimiz

...

Anne baba tutumu, anne ve babanın psikolojik eğilimleri doğrultusunda gelişen, onların bilinç dışı gereksinimlerini yansıtan davranışlardır…

Kaygı, fiziksel belirtilerin de eşlik ettiği, normal dışı ve nedensiz bir aşırı korku hali diye tanımlanabilir. Kaygı bozukluğu olan kişi kendisini..

Çocuk/ergen ve ebeveyne belirli becerileri ve baş etme yollarını öğretmeyi amaçlayan kısa süreli (genellikle sekiz ila on iki seans arası) yapılandırılmış bir terapi yöntemidir.

Davranış bozukluğu, başkalarının temel haklarına saldırıların görüldüğü, içinde olunan yaşa uygun olarak toplumsal değer..

Kişilik bozukluğu, bireyin düşünce sistemini, duygularını, ilişki kurma şeklini, davranışlarını ve olaylara ilişkin algısını etkileyen bir tür ruh sağlığı sorunudur.

İnsanlar zaman zaman kendilerini üzüntülü ve mutsuz hissederler. İşinden ayrılmak, sevdiğini kaybetmek veya başarılı olamamak &..